Sim Năm Sinh 1966

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0943.93.1966 1.190.000 50 Đặt mua
2 Vinaphone 0945.81.1966 1.290.000 49 Đặt mua
3 Vinaphone 0817.88.1966 1.090.000 54 Đặt mua
4 Vinaphone 0949.14.1966 699.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0919.34.1966 1.190.000 48 Đặt mua
6 Vinaphone 0913.701.966 1.390.000 42 Đặt mua
7 Vinaphone 0944.80.1966 1.190.000 47 Đặt mua
8 Vinaphone 08.1313.1966 890.000 38 Đặt mua
9 Vinaphone 0812.601.966 699.000 39 Đặt mua
10 Vinaphone 0946.24.1966 790.000 47 Đặt mua
11 Vinaphone 09.1368.1966 8.450.000 49 Đặt mua
12 Vinaphone 0943.46.1966 890.000 48 Đặt mua
13 Vinaphone 0946.39.1966 1.190.000 53 Đặt mua
14 Vinaphone 0946.46.1966 1.390.000 51 Đặt mua
15 Vinaphone 0949.73.1966 790.000 54 Đặt mua
16 Vinaphone 0944.431.966 890.000 46 Đặt mua
17 Vinaphone 0944.35.1966 1.190.000 47 Đặt mua
18 Vinaphone 0853.361.966 559.000 47 Đặt mua
19 Vinaphone 08.1977.1966 2.990.000 54 Đặt mua
20 Vinaphone 0942.14.1966 850.000 42 Đặt mua
21 Vinaphone 0857.911.966 959.000 52 Đặt mua
22 Vinaphone 0947.39.1966 769.000 54 Đặt mua
23 Vinaphone 0946.43.1966 769.000 48 Đặt mua
24 Vinaphone 0919.30.1966 959.000 44 Đặt mua
25 Vinaphone 0916.48.1966 959.000 50 Đặt mua
26 Vinaphone 0942.85.1966 769.000 50 Đặt mua
27 Vinaphone 0918.64.1966 959.000 50 Đặt mua
28 Vinaphone 0916.47.1966 959.000 49 Đặt mua
29 Vinaphone 085.666.1966 2.470.000 53 Đặt mua
30 Vinaphone 0942.13.1966 850.000 41 Đặt mua
31 Vinaphone 081777.1966 7.270.000 52 Đặt mua
32 Vinaphone 082.999.1966 3.950.000 59 Đặt mua
33 Vinaphone 094.27.4.1966 850.000 48 Đặt mua
34 Vinaphone 08.1979.1966 3.030.000 56 Đặt mua
35 Vinaphone 0942.97.1966 769.000 53 Đặt mua
36 Vinaphone 08.5555.1966 7.310.000 50 Đặt mua
37 Vinaphone 0944.82.1966 769.000 49 Đặt mua
38 Vinaphone 09.4774.1966 769.000 53 Đặt mua
39 Viettel 0393.44.1966 699.000 45 Đặt mua
40 Viettel 0377.69.1966 1.690.000 54 Đặt mua
41 Viettel 03.2529.1966 1.690.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0329.26.1966 1.690.000 44 Đặt mua
43 Viettel 0358.841.966 909.000 50 Đặt mua
44 Viettel 0377.151.966 2.110.000 45 Đặt mua
45 Viettel 0977.56.1966 3.500.000 56 Đặt mua
46 Viettel 0333.89.1966 1.790.000 48 Đặt mua
47 Mobifone 09.07.05.1966 5.250.000 43 Đặt mua
48 Mobifone 0786.28.1966 1.680.000 53 Đặt mua
49 Mobifone 0703.99.1966 1.830.000 50 Đặt mua
50 Vinaphone 0888.13.1966 2.700.000 50 Đặt mua
51 Vinaphone 0949.34.1966 2.280.000 51 Đặt mua
52 Mobifone 0764.99.1966 1.830.000 57 Đặt mua
53 Viettel 0365.46.1966 1.830.000 46 Đặt mua
54 Vinaphone 0949.43.1966 2.280.000 51 Đặt mua
55 Vinaphone 0942.911.966 2.900.000 47 Đặt mua
56 Viettel 0865.671.966 4.490.000 54 Đặt mua
57 Viettel 0.333.041966 440.000 35 Đặt mua
58 Viettel 09.222.81966 1.700.000 45 Đặt mua
59 Viettel 0338.92.1966 769.000 47 Đặt mua
60 Viettel 03.28.12.1966 890.000 38 Đặt mua
61 Vinaphone 0853.50.1966 1.340.000 43 Đặt mua
62 Vinaphone 0843.641.966 1.009.000 47 Đặt mua
63 Viettel 0378.631.966 980.000 49 Đặt mua
64 Viettel 0382.831.966 440.000 46 Đặt mua
65 Viettel 0378.75.1966 670.000 52 Đặt mua
66 Viettel 0.333.421966 440.000 37 Đặt mua
67 Vinaphone 0843.591.966 1.009.000 51 Đặt mua
68 Viettel 0375.421.966 440.000 43 Đặt mua
69 Mobifone 0799.081.966 2.099.000 55 Đặt mua
70 Viettel 0339.04.1966 990.000 41 Đặt mua
[1] 2 3 4 5