Sim Năm Sinh 1966

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0363.751.966 440.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0359.941.966 440.000 52 Đặt mua
3 Viettel 0388.651.966 440.000 52 Đặt mua
4 Viettel 0379.23.1966 670.000 46 Đặt mua
5 Vinaphone 0839.25.1966 1.100.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0343.55.1966 629.000 42 Đặt mua
7 Viettel 0364.781.966 440.000 50 Đặt mua
8 Vietnamobile 0926.74.1966 1.470.000 50 Đặt mua
9 Viettel 0343.73.1966 664.000 42 Đặt mua
10 iTelecom 0876.421.966 640.000 49 Đặt mua
11 Viettel 0965.09.1966 1.900.000 51 Đặt mua
12 iTelecom 0879.84.1966 1.040.000 58 Đặt mua
13 Viettel 0332.031.966 440.000 33 Đặt mua
14 Viettel 0346.101.966 440.000 36 Đặt mua
15 Viettel 038.270.1966 840.000 42 Đặt mua
16 iTelecom 0879.76.1966 1.034.000 59 Đặt mua
17 Mobifone 0931.371.966 2.260.000 45 Đặt mua
18 Viettel 0397.171.966 440.000 49 Đặt mua
19 Viettel 0378.631.966 980.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0373.041.966 440.000 39 Đặt mua
21 Viettel 0376.031.966 440.000 41 Đặt mua
22 Viettel 0364.821.966 569.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0378.371.966 440.000 50 Đặt mua
24 Vinaphone 0835.111.966 2.190.000 40 Đặt mua
25 Viettel 0342.061.966 440.000 37 Đặt mua
26 Viettel 0365.881.966 1.340.000 52 Đặt mua
27 Viettel 0327.551.966 440.000 44 Đặt mua
28 Viettel 033.23.5.1966 1.490.000 38 Đặt mua
29 Viettel 0344.26.1966 1.600.000 41 Đặt mua
30 Viettel 096.14.2.1966 2.190.000 44 Đặt mua
31 Viettel 0394.87.1966 690.000 53 Đặt mua
32 Viettel 0342.021.966 440.000 33 Đặt mua
33 Viettel 0394.501.966 440.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0334.821.966 440.000 42 Đặt mua
35 Mobifone 09345.4.1966 950.000 47 Đặt mua
36 Viettel 0.333.841966 440.000 43 Đặt mua
37 Viettel 0968.401.966 2.500.000 49 Đặt mua
38 Vietnamobile 0569.191.966 690.000 52 Đặt mua
39 Viettel 0376.351.966 440.000 46 Đặt mua
40 Vinaphone 094.684.1966 1.100.000 53 Đặt mua
41 Viettel 0327.221.966 440.000 38 Đặt mua
42 Viettel 0338.151.966 440.000 42 Đặt mua
43 Viettel 0397.141.966 440.000 46 Đặt mua
44 Viettel 0336.27.1966 769.000 43 Đặt mua
45 Viettel 0332.56.1966 850.000 41 Đặt mua
46 Vinaphone 0814.621.966 1.109.000 43 Đặt mua
47 Vietnamobile 0925.301.966 700.000 41 Đặt mua
48 Mobifone 0931.73.1966 2.190.000 45 Đặt mua
49 Viettel 0392.671.966 440.000 49 Đặt mua
50 Viettel 0862.661.966 5.000.000 50 Đặt mua
51 Mobifone 0896.501.966 2.260.000 50 Đặt mua
52 Vietnamobile 0921.241.966 890.000 40 Đặt mua
53 Viettel 0348.811.966 440.000 46 Đặt mua
54 Vinaphone 0886.49.1966 830.000 57 Đặt mua
55 Viettel 0338.42.1966 840.000 42 Đặt mua
56 Gmobile 0995.32.1966 2.690.000 50 Đặt mua
57 Viettel 0375.211.966 440.000 40 Đặt mua
58 Vietnamobile 0922.17.1966 959.000 43 Đặt mua
59 Viettel 0397.85.1966 670.000 54 Đặt mua
60 Viettel 0343.581.966 440.000 45 Đặt mua
61 Viettel 0978.691.966 2.510.000 61 Đặt mua
62 Viettel 0336.821.966 440.000 44 Đặt mua
63 Vinaphone 0944.31.1966 2.540.000 43 Đặt mua
64 Viettel 0352.141.966 440.000 37 Đặt mua
65 Mobifone 0774.641.966 1.240.000 50 Đặt mua
66 Mobifone 0799.071.966 2.099.000 54 Đặt mua
67 Vietnamobile 0927.67.1966 1.430.000 53 Đặt mua
68 Vietnamobile 0927.591.966 700.000 54 Đặt mua
69 Viettel 036.773.1966 670.000 48 Đặt mua
70 Viettel 0372.711.966 440.000 42 Đặt mua
3 4 [5] 6 7