Sim Năm Sinh 1980

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0907.2.9.1980 2.700.000 45 Đặt mua
2 Mobifone 0896.7.4.1980 1.680.000 52 Đặt mua
3 Mobifone 0907.9.5.1980 2.050.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 0939.5.2.1980 2.500.000 46 Đặt mua
5 Mobifone 0939.7.2.1980 2.200.000 48 Đặt mua
6 Mobifone 0907.60.1980 1.250.000 40 Đặt mua
7 Mobifone 0907.7.4.1980 1.330.000 45 Đặt mua
8 Mobifone 0907.9.6.1980 2.050.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 0907.4.7.1980 2.050.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 0896.04.1980 1.250.000 45 Đặt mua
11 Mobifone 0907.5.6.1980 2.400.000 45 Đặt mua
12 Mobifone 0898.01.1980 1.980.000 44 Đặt mua
13 Mobifone 0939.6.4.1980 2.200.000 49 Đặt mua
14 Mobifone 0932.8.4.1980 1.980.000 44 Đặt mua
15 Mobifone 0899.07.1980 1.900.000 51 Đặt mua
16 Mobifone 09.01.08.1980 8.000.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0907.4.3.1980 2.050.000 41 Đặt mua
18 Mobifone 0899.6.7.1980 2.050.000 57 Đặt mua
19 Mobifone 0907.4.1.1980 1.980.000 39 Đặt mua
20 Mobifone 0907.3.4.1980 2.050.000 41 Đặt mua
21 Mobifone 0899.6.9.1980 2.500.000 59 Đặt mua
22 Mobifone 0939.8.3.1980 3.100.000 50 Đặt mua
23 Mobifone 0899.06.1980 1.900.000 50 Đặt mua
24 Mobifone 0939.7.6.1980 2.400.000 52 Đặt mua
25 Mobifone 0901.2.7.1980 2.200.000 37 Đặt mua
26 Mobifone 0907.5.2.1980 2.280.000 41 Đặt mua
27 Mobifone 0907.6.3.1980 2.500.000 43 Đặt mua
28 Mobifone 0898.00.1980 1.680.000 43 Đặt mua
29 Mobifone 0899.6.8.1980 3.000.000 58 Đặt mua
30 Mobifone 0907.6.4.1980 1.980.000 44 Đặt mua
31 Mobifone 0899.6.5.1980 2.050.000 55 Đặt mua
32 Mobifone 0899.00.1980 1.900.000 44 Đặt mua
33 Mobifone 0907.2.4.1980 2.050.000 40 Đặt mua
34 Mobifone 0939.7.7.1980 3.500.000 53 Đặt mua
35 Mobifone 0907.7.2.1980 2.400.000 43 Đặt mua
36 Mobifone 0931.00.1980 2.200.000 31 Đặt mua
37 Mobifone 0899.02.1980 1.900.000 46 Đặt mua
38 Mobifone 0932.9.4.1980 1.980.000 45 Đặt mua
39 Mobifone 0899.01.1980 1.900.000 45 Đặt mua
40 Mobifone 0703.68.1980 1.830.000 42 Đặt mua
41 Vinaphone 0817.19.1980 1.830.000 44 Đặt mua
42 Viettel 0396.50.1980 1.180.000 41 Đặt mua
43 Viettel 0354.30.1980 1.180.000 33 Đặt mua
44 Mobifone 0703.50.1980 1.180.000 33 Đặt mua
45 Mobifone 0773.62.1980 1.830.000 43 Đặt mua
46 Viettel 0974.95.1980 2.800.000 52 Đặt mua
47 Mobifone 0703.65.1980 1.830.000 39 Đặt mua
48 Mobifone 0766.21.1980 1.830.000 40 Đặt mua
49 Mobifone 0797.71.1980 1.830.000 49 Đặt mua
50 Mobifone 0707.30.1980 1.180.000 35 Đặt mua
51 Mobifone 0779.78.1980 2.130.000 56 Đặt mua
52 Viettel 0333.35.1980 3.000.000 35 Đặt mua
53 Viettel 0388.54.1980 1.830.000 46 Đặt mua
54 Mobifone 0766.15.1980 1.830.000 43 Đặt mua
55 Viettel 0374.31.1980 1.830.000 36 Đặt mua
56 Viettel 0352.96.1980 1.830.000 43 Đặt mua
57 Mobifone 0774.16.1980 1.830.000 43 Đặt mua
58 Mobifone 0765.84.1980 1.830.000 48 Đặt mua
59 Vietnamobile 0584.83.1980 810.000 46 Đặt mua
60 Mobifone 0769.62.1980 1.830.000 48 Đặt mua
1 2 [3] 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1980 : f7eb34c9d2d045e1894f38206a4f149a

DMCA.com Protection Status