Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0765.73.1982 1.830.000 48 Đặt mua
2 Viettel 0974.25.04.82 1.330.000 41 Đặt mua
3 Mobifone 0707.30.1982 1.180.000 37 Đặt mua
4 Mobifone 0707.87.1982 2.600.000 49 Đặt mua
5 Mobifone 0786.01.1982 1.830.000 42 Đặt mua
6 Mobifone 0707.35.1982 2.600.000 42 Đặt mua
7 Mobifone 0703.57.1982 1.830.000 42 Đặt mua
8 Mobifone 0797.41.1982 1.830.000 48 Đặt mua
9 Mobifone 0786.02.1982 1.830.000 43 Đặt mua
10 Mobifone 0778.97.1982 2.130.000 58 Đặt mua
11 Mobifone 0786.60.1982 1.180.000 47 Đặt mua
12 Vinaphone 0856.29.1982 1.830.000 50 Đặt mua
13 Viettel 0346.69.1982 1.830.000 48 Đặt mua
14 Mobifone 0707.33.1982 2.600.000 40 Đặt mua
15 Mobifone 0799.97.1982 2.600.000 61 Đặt mua
16 Mobifone 0703.52.1982 1.830.000 37 Đặt mua
17 Mobifone 0765.75.1982 1.830.000 50 Đặt mua
18 Mobifone 0792.74.1982 1.830.000 49 Đặt mua
19 Mobifone 0776.92.1982 1.830.000 51 Đặt mua
20 Mobifone 0798.31.1982 1.830.000 48 Đặt mua
21 Mobifone 0707.32.1982 2.600.000 39 Đặt mua
22 Mobifone 0765.29.1982 1.830.000 49 Đặt mua
23 Mobifone 0769.01.1982 1.830.000 43 Đặt mua
24 Mobifone 0763.18.1982 1.830.000 45 Đặt mua
25 Viettel 0354.08.1982 1.830.000 40 Đặt mua
26 Mobifone 0707.80.1982 1.180.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 0797.71.1982 1.830.000 51 Đặt mua
28 Mobifone 0773.87.1982 1.830.000 52 Đặt mua
29 Viettel 0333.07.11.82 1.830.000 28 Đặt mua
30 Vietnamobile 0587.44.1982 810.000 48 Đặt mua
31 Vinaphone 0914.30.12.82 1.600.000 30 Đặt mua
32 Mobifone 0933.18.04.82 1.330.000 38 Đặt mua
33 Mobifone 0797.66.1982 2.130.000 55 Đặt mua
34 Viettel 0333.07.07.82 1.830.000 33 Đặt mua
35 Mobifone 0773.91.1982 1.830.000 47 Đặt mua
36 Viettel 0333.07.10.82 1.830.000 27 Đặt mua
37 Viettel 0386.92.1982 1.830.000 48 Đặt mua
38 Mobifone 0774.68.1982 1.830.000 52 Đặt mua
39 Mobifone 0765.77.1982 2.130.000 52 Đặt mua
40 Mobifone 0703.94.1982 1.830.000 43 Đặt mua
41 Vinaphone 0888.17.10.82 1.600.000 43 Đặt mua
42 Vinaphone 0813.34.1982 1.830.000 39 Đặt mua
43 Mobifone 0764.97.1982 1.830.000 53 Đặt mua
44 Mobifone 0792.71.1982 1.830.000 46 Đặt mua
45 Vinaphone 0829.14.1982 1.830.000 44 Đặt mua
46 Viettel 0343.34.1982 1.830.000 37 Đặt mua
47 Mobifone 0797.59.1982 1.680.000 57 Đặt mua
48 Vinaphone 0853.41.1982 1.830.000 41 Đặt mua
49 Mobifone 0707.88.1982 3.000.000 50 Đặt mua
50 Mobifone 0764.10.1982 1.830.000 38 Đặt mua
51 Mobifone 0786.67.1982 1.680.000 54 Đặt mua
52 Mobifone 0779.73.1982 2.130.000 53 Đặt mua
53 Mobifone 0773.71.1982 1.830.000 45 Đặt mua
54 Mobifone 0786.49.1982 1.830.000 54 Đặt mua
55 Mobifone 0764.42.1982 1.830.000 43 Đặt mua
56 Vietnamobile 0567.72.1982 880.000 47 Đặt mua
57 Mobifone 0786.06.1982 1.830.000 47 Đặt mua
58 Vinaphone 0888.05.02.82 1.600.000 41 Đặt mua
59 Viettel 0352.70.1982 1.180.000 37 Đặt mua
60 Mobifone 0765.61.1982 1.830.000 45 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status