Sim Năm Sinh 1982

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vietnamobile 0587.88.1982 1.250.000 56 Đặt mua
2 Vietnamobile 0587.70.1982 840.000 47 Đặt mua
3 Vietnamobile 0922.76.1982 5.000.000 46 Đặt mua
4 Vietnamobile 0922.13.09.82 850.000 36 Đặt mua
5 Vietnamobile 0925.13.10.82 890.000 31 Đặt mua
6 Vietnamobile 0927.18.10.82 810.000 38 Đặt mua
7 Vietnamobile 0922.08.05.82 629.000 36 Đặt mua
8 Vietnamobile 0922.16.05.82 1.180.000 35 Đặt mua
9 Vietnamobile 0582.18.1982 740.000 44 Đặt mua
10 Vietnamobile 0926.11.06.82 490.000 35 Đặt mua
11 Vietnamobile 09.21.08.1982 8.950.000 40 Đặt mua
12 Vietnamobile 0924.59.1982 1.790.000 49 Đặt mua
13 Vietnamobile 0925.7.7.1982 1.340.000 50 Đặt mua
14 Vietnamobile 0929.54.1982 2.190.000 49 Đặt mua
15 Vietnamobile 0926.18.09.82 629.000 45 Đặt mua
16 Vietnamobile 0923.97.1982 1.050.000 50 Đặt mua
17 Vietnamobile 0926.23.07.82 469.000 39 Đặt mua
18 Vietnamobile 0926.57.1982 1.050.000 49 Đặt mua
19 Vietnamobile 0586.2.6.1982 1.790.000 47 Đặt mua
20 Vietnamobile 0586.51.1982 740.000 45 Đặt mua
21 Vietnamobile 0922.16.02.82 1.180.000 32 Đặt mua
22 Vietnamobile 0926.24.01.82 469.000 34 Đặt mua
23 Vietnamobile 0928.94.1982 1.050.000 52 Đặt mua
24 Vietnamobile 0928.18.11.82 1.190.000 40 Đặt mua
25 Vietnamobile 0922.18.06.82 780.000 38 Đặt mua
26 Vietnamobile 0924.54.1982 3.000.000 44 Đặt mua
27 Vietnamobile 0582.38.1982 740.000 46 Đặt mua
28 Vietnamobile 0583.35.1982 811.000 44 Đặt mua
29 Vietnamobile 0589.03.04.82 559.000 39 Đặt mua
30 Vietnamobile 0563.99.1982 740.000 52 Đặt mua
31 Vietnamobile 0922.19.11.82 1.180.000 35 Đặt mua
32 Vietnamobile 0927.19.10.82 769.000 39 Đặt mua
33 Vietnamobile 0926.76.1982 1.940.000 50 Đặt mua
34 Vietnamobile 0586.43.1982 689.000 46 Đặt mua
35 Vietnamobile 0928.02.01.82 966.500 32 Đặt mua
36 Vietnamobile 0928.02.07.82 966.500 38 Đặt mua
37 Vietnamobile 052.26.7.1982 1.790.000 42 Đặt mua
38 Vietnamobile 0587.22.09.82 810.000 43 Đặt mua
39 Vietnamobile 0926.25.08.82 490.000 42 Đặt mua
40 Vietnamobile 0929.05.01.82 810.000 36 Đặt mua
41 Vietnamobile 0922.17.03.82 1.180.000 34 Đặt mua
42 Vietnamobile 092.29.7.1982 4.490.000 49 Đặt mua
43 Vietnamobile 0922.12.04.82 629.000 30 Đặt mua
44 Vietnamobile 0927.26.1982 2.290.000 46 Đặt mua
45 Vietnamobile 0582.1.5.1982 769.000 41 Đặt mua
46 Vietnamobile 0924.13.1982 1.360.000 39 Đặt mua
47 Vietnamobile 092.17.7.1982 4.490.000 46 Đặt mua
48 Vietnamobile 0928.02.06.82 966.500 37 Đặt mua
49 Vietnamobile 0926.22.06.82 490.000 37 Đặt mua
50 Vietnamobile 0927.00.1982 2.420.000 38 Đặt mua
51 Vietnamobile 092.545.1982 1.184.000 45 Đặt mua
52 Vietnamobile 0922.17.07.82 1.600.000 38 Đặt mua
53 Vietnamobile 0927.01.12.82 699.000 32 Đặt mua
54 Vietnamobile 0564.12.1982 740.000 38 Đặt mua
55 Vietnamobile 0924.58.1982 1.050.000 48 Đặt mua
56 Vietnamobile 0584.66.1982 740.000 49 Đặt mua
57 Vietnamobile 0921.21.04.82 734.000 29 Đặt mua
58 Vietnamobile 0926.40.1982 1.050.000 41 Đặt mua
59 Vietnamobile 0522.48.1982 840.000 41 Đặt mua
60 Vietnamobile 0926.24.02.82 629.000 35 Đặt mua
61 Vietnamobile 0563.30.1982 740.000 37 Đặt mua
62 Vietnamobile 05.22.05.1982 4.950.000 34 Đặt mua
63 Vietnamobile 0929.72.1982 2.290.000 49 Đặt mua
64 Vietnamobile 0927.28.1982 3.000.000 48 Đặt mua
65 Vietnamobile 0523.3.1.1982 769.000 34 Đặt mua
66 Vietnamobile 0922.17.04.82 1.180.000 35 Đặt mua
67 Vietnamobile 0924.45.1982 2.240.000 44 Đặt mua
68 Vietnamobile 0927.99.1982 2.490.000 56 Đặt mua
69 Vietnamobile 0927.49.1982 1.050.000 51 Đặt mua
70 Vietnamobile 0926.13.01.82 490.000 32 Đặt mua
[1] 2 3 4 5