Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua
2 Mobifone 0707.35.1989 2.600.000 49 Đặt mua
3 Mobifone 0776.64.1989 1.830.000 57 Đặt mua
4 Mobifone 0773.75.1989 1.680.000 56 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.88.1989 950.000 63 Đặt mua
6 Mobifone 0775.96.1989 1.830.000 61 Đặt mua
7 Mobifone 0796.28.1989 1.830.000 59 Đặt mua
8 Mobifone 0766.151.989 2.600.000 52 Đặt mua
9 Mobifone 0785.94.1989 1.830.000 60 Đặt mua
10 Mobifone 0703.25.1989 1.680.000 44 Đặt mua
11 Viettel 0365.46.1989 1.830.000 51 Đặt mua
12 Mobifone 0769.61.1989 1.830.000 56 Đặt mua
13 Mobifone 0786.28.1989 1.680.000 58 Đặt mua
14 Vinaphone 0829.14.1989 1.830.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0796.01.1989 1.830.000 50 Đặt mua
16 Mobifone 0786.42.1989 1.830.000 54 Đặt mua
17 Mobifone 07.9993.1989 2.050.000 64 Đặt mua
18 Vietnamobile 0587.68.1989 1.680.000 61 Đặt mua
19 Mobifone 0786.67.1989 1.680.000 61 Đặt mua
20 Mobifone 0797.47.1989 1.830.000 61 Đặt mua
21 Mobifone 0765.84.1989 1.830.000 57 Đặt mua
22 Mobifone 0762.21.1989 1.830.000 45 Đặt mua
23 Viettel 0385.73.1989 1.830.000 53 Đặt mua
24 Mobifone 0769.01.1989 1.830.000 50 Đặt mua
25 Viettel 0397.51.1989 1.830.000 52 Đặt mua
26 Mobifone 0764.23.1989 1.830.000 49 Đặt mua
27 Vinaphone 082.666.1989 5.740.000 55 Đặt mua
28 Vinaphone 0825.48.1989 1.100.000 54 Đặt mua
29 Vinaphone 0828.93.1989 1.475.000 57 Đặt mua
30 Vinaphone 0837.38.1989 2.090.000 56 Đặt mua
31 Vinaphone 0839.88.1989 2.080.000 63 Đặt mua
32 Vinaphone 082.557.1989 1.100.000 54 Đặt mua
33 Vinaphone 082.887.1989 1.475.000 60 Đặt mua
34 Vinaphone 0819.49.1989 1.900.000 58 Đặt mua
35 Vinaphone 0823.96.1989 1.990.000 55 Đặt mua
36 Vinaphone 0823.97.1989 1.970.000 56 Đặt mua
37 Vinaphone 081.737.1989 1.100.000 53 Đặt mua
38 Vinaphone 0817.81.1989 1.100.000 52 Đặt mua
39 Vinaphone 0835.9.7.1989 1.100.000 59 Đặt mua
40 Vinaphone 0819.44.1989 1.100.000 53 Đặt mua
41 Vinaphone 0823.98.1989 1.950.000 57 Đặt mua
42 Vinaphone 0825.97.1989 1.940.000 58 Đặt mua
43 Vinaphone 0858.58.1989 4.480.000 61 Đặt mua
44 Vinaphone 0833.55.1989 4.750.000 51 Đặt mua
45 Vinaphone 083.688.1989 5.760.000 60 Đặt mua
46 Vinaphone 0857.66.1989 1.100.000 59 Đặt mua
47 Vinaphone 082.558.1989 1.100.000 55 Đặt mua
48 Vinaphone 0828.09.19.89 5.010.000 54 Đặt mua
49 Vinaphone 082.881.1989 1.475.000 54 Đặt mua
50 Vinaphone 082.818.1989 4.380.000 54 Đặt mua
51 Vinaphone 081771.1989 1.990.000 51 Đặt mua
52 Vinaphone 0828.96.1989 1.490.000 60 Đặt mua
53 Vinaphone 0824.22.1989 1.100.000 45 Đặt mua
54 Vinaphone 0825.96.1989 1.860.000 57 Đặt mua
55 Vinaphone 083.523.1989 1.100.000 48 Đặt mua
56 Vinaphone 082.246.1989 1.900.000 49 Đặt mua
57 Vinaphone 0825.49.1989 1.100.000 55 Đặt mua
58 Vinaphone 0817.36.1989 1.100.000 52 Đặt mua
59 Vinaphone 083.616.1989 1.990.000 51 Đặt mua
60 Vinaphone 085.494.1989 1.100.000 57 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status