Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 08.1976.1991 12.000.000 51 Đặt mua
2 Vinaphone 08.13.03.1991 12.000.000 35 Đặt mua
3 Vinaphone 08.25.12.1991 12.000.000 38 Đặt mua
4 Vinaphone 0888.96.1991 11.600.000 59 Đặt mua
5 Vinaphone 08.1988.1991 16.000.000 54 Đặt mua
6 Vinaphone 0816.191.191 13.000.000 37 Đặt mua
7 Vinaphone 0823.08.1991 12.000.000 41 Đặt mua
8 Vinaphone 08.29.991.991 13.500.000 57 Đặt mua
9 Vinaphone 0833.991.991 16.500.000 52 Đặt mua
10 Vinaphone 0828.991.991 13.800.000 56 Đặt mua
11 Vinaphone 0858.991.991 16.200.000 59 Đặt mua
12 Mobifone 0796.991.991 15.000.000 60 Đặt mua
13 Mobifone 0706.991.991 13.000.000 51 Đặt mua
14 Mobifone 0772.191.191 12.000.000 38 Đặt mua
15 Viettel 0976.52.1991 15.000.000 49 Đặt mua
16 Viettel 0962.16.1991 15.000.000 44 Đặt mua
17 Viettel 0333.63.1991 10.000.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0971.78.1991 12.000.000 52 Đặt mua
19 Viettel 0378.78.1991 10.000.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0969.36.1991 12.000.000 53 Đặt mua
21 Viettel 0962.81.1991 15.000.000 46 Đặt mua
22 Mobifone 0909.81.1991 18.000.000 47 Đặt mua
23 Mobifone 0909.52.1991 18.000.000 45 Đặt mua
24 Vinaphone 0915.190.191 10.000.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 0932.11.1991 16.000.000 36 Đặt mua
26 Mobifone 0909.37.1991 16.000.000 48 Đặt mua
27 Mobifone 0909.27.1991 16.000.000 47 Đặt mua
28 Mobifone 0909.51.1991 16.000.000 44 Đặt mua
29 Mobifone 090.338.1991 12.000.000 43 Đặt mua
30 Mobifone 0909.49.1991 18.000.000 51 Đặt mua
31 Viettel 096.165.1991 12.000.000 47 Đặt mua
32 Viettel 096.19.4.1991 12.000.000 49 Đặt mua
33 Vietnamobile 09.21.05.1991 13.500.000 37 Đặt mua
34 Viettel 086.222.1991 11.000.000 40 Đặt mua
35 Vinaphone 08.23.02.1991 16.200.000 35 Đặt mua
36 Viettel 0975.43.1991 10.500.000 48 Đặt mua
37 Vietnamobile 09.28.05.1991 15.900.000 44 Đặt mua
38 Viettel 097.14.6.1991 11.000.000 47 Đặt mua
39 Viettel 097.24.6.1991 11.000.000 48 Đặt mua
40 Viettel 0869.11.1991 12.400.000 45 Đặt mua
41 Vinaphone 08.26.04.1991 16.200.000 40 Đặt mua
42 Vietnamobile 09.21.01.1991 13.500.000 33 Đặt mua
43 Vietnamobile 09.26.03.1991 15.900.000 40 Đặt mua
44 Vietnamobile 09.24.06.1991 11.200.000 41 Đặt mua
45 Vinaphone 08.16.02.1991 16.200.000 37 Đặt mua
46 Viettel 0983.02.1991 10.800.000 42 Đặt mua
47 Vietnamobile 09.28.12.1991 15.900.000 42 Đặt mua
48 Viettel 0969.38.1991 11.000.000 55 Đặt mua
49 Vietnamobile 09.23.02.1991 15.900.000 36 Đặt mua
50 Viettel 0354.991.991 11.400.000 50 Đặt mua
51 Vinaphone 08.12.01.1991 16.200.000 32 Đặt mua
52 Vinaphone 0812.191.191 14.600.000 33 Đặt mua
53 Vinaphone 08.19.01.1991 12.000.000 39 Đặt mua
54 Vietnamobile 09.25.01.1991 15.900.000 37 Đặt mua
55 Viettel 086866.1991 18.000.000 54 Đặt mua
56 Vietnamobile 09.27.05.1991 15.900.000 43 Đặt mua
57 Vietnamobile 09.21.04.1991 15.900.000 36 Đặt mua
58 Vietnamobile 09.21.02.1991 15.900.000 34 Đặt mua
59 Viettel 0393.33.1991 10.800.000 41 Đặt mua
60 Mobifone 0901.22.1991 12.000.000 34 Đặt mua
61 Viettel 096.13.9.1991 16.000.000 48 Đặt mua
62 Viettel 098.27.3.1991 15.000.000 49 Đặt mua
63 Vietnamobile 09.22.01.1991 15.900.000 34 Đặt mua
64 Viettel 096.175.1991 11.000.000 48 Đặt mua
65 Viettel 0988.31.1991 16.200.000 49 Đặt mua
66 Vinaphone 0912.10.10.91 15.000.000 24 Đặt mua
67 Vietnamobile 09.26.05.1991 15.900.000 42 Đặt mua
68 Viettel 09.67.67.1991 12.000.000 55 Đặt mua
69 Mobifone 0783.991.991 19.800.000 56 Đặt mua
70 Vietnamobile 09.28.07.1991 16.200.000 46 Đặt mua
[1] 2