Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0826.26.07.91 664.000 41 Đặt mua
2 Vinaphone 0914.16.07.91 1.690.000 38 Đặt mua
3 Vinaphone 0943.02.05.91 699.000 33 Đặt mua
4 Vinaphone 0886.08.04.91 890.000 44 Đặt mua
5 Vinaphone 0915.07.06.91 1.990.000 38 Đặt mua
6 Vinaphone 0857.29.09.91 664.000 50 Đặt mua
7 Vinaphone 0822.31.12.91 629.000 29 Đặt mua
8 Vinaphone 0888.03.06.91 2.390.000 43 Đặt mua
9 Vinaphone 0916.04.05.91 2.590.000 35 Đặt mua
10 Vinaphone 0918.49.1991 3.790.000 51 Đặt mua
11 Vinaphone 0915.18.06.91 2.490.000 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0822.08.02.91 629.000 32 Đặt mua
13 Vinaphone 0914.15.04.91 1.990.000 34 Đặt mua
14 Vinaphone 0942.07.11.91 699.000 34 Đặt mua
15 Vinaphone 0817.251.091 629.000 34 Đặt mua
16 Vinaphone 0859.02.07.91 629.000 41 Đặt mua
17 Vinaphone 0825.03.02.91 629.000 30 Đặt mua
18 Vinaphone 0839.14.02.91 629.000 37 Đặt mua
19 Vinaphone 0819.05.09.91 629.000 42 Đặt mua
20 Vinaphone 0839.02.09.91 629.000 41 Đặt mua
21 Vinaphone 0919.23.01.91 2.590.000 35 Đặt mua
22 Vinaphone 0817.01.05.91 629.000 32 Đặt mua
23 Vinaphone 0858.15.01.91 629.000 38 Đặt mua
24 Vinaphone 0822.180.891 629.000 39 Đặt mua
25 Vinaphone 0825.21.09.91 629.000 37 Đặt mua
26 Vinaphone 0912.05.02.91 2.790.000 29 Đặt mua
27 Vinaphone 0817.10.12.91 629.000 30 Đặt mua
28 Vinaphone 0913.28.11.91 2.590.000 35 Đặt mua
29 Vinaphone 0858.15.09.91 629.000 46 Đặt mua
30 Vinaphone 0914.20.12.91 1.990.000 29 Đặt mua
31 Vinaphone 0915.13.10.91 2.490.000 30 Đặt mua
32 Vinaphone 0839.140.191 629.000 36 Đặt mua
33 Vinaphone 0888.13.03.91 2.390.000 41 Đặt mua
34 Vinaphone 0832.21.05.91 629.000 31 Đặt mua
35 Vinaphone 0915.14.07.91 2.190.000 37 Đặt mua
36 Vinaphone 0917.06.07.91 2.190.000 40 Đặt mua
37 Vinaphone 0818.03.08.91 629.000 38 Đặt mua
38 Vinaphone 0825.12.10.91 664.000 29 Đặt mua
39 Vinaphone 0914.08.08.91 1.690.000 40 Đặt mua
40 Vinaphone 0946.05.05.91 1.990.000 39 Đặt mua
41 Vinaphone 0817.20.06.91 629.000 34 Đặt mua
42 Vinaphone 0946.16.08.91 890.000 44 Đặt mua
43 Vinaphone 0915.23.03.91 2.490.000 33 Đặt mua
44 Vinaphone 0839.01.06.91 629.000 37 Đặt mua
45 Vinaphone 0858.09.12.91 629.000 43 Đặt mua
46 Vinaphone 0911.24.03.91 2.590.000 30 Đặt mua
47 Vinaphone 0916.06.04.91 2.590.000 36 Đặt mua
48 Vinaphone 0833.03.02.91 629.000 29 Đặt mua
49 Vinaphone 0916.21.10.91 2.590.000 30 Đặt mua
50 Vinaphone 0913.13.04.91 2.790.000 31 Đặt mua
51 Vinaphone 0858.130.791 629.000 42 Đặt mua
52 Vinaphone 0835.01.03.91 629.000 30 Đặt mua
53 Vinaphone 0941.17.09.91 699.000 41 Đặt mua
54 Vinaphone 0855.05.05.91 1.290.000 38 Đặt mua
55 Vinaphone 0856.25.12.91 629.000 39 Đặt mua
56 Vinaphone 0912.14.04.91 2.490.000 31 Đặt mua
57 Vinaphone 0911.17.04.91 2.590.000 33 Đặt mua
58 Vinaphone 0917.16.08.91 1.990.000 42 Đặt mua
59 Vinaphone 0915.61.1991 3.890.000 42 Đặt mua
60 Vinaphone 0915.08.03.91 2.490.000 36 Đặt mua
61 Vinaphone 0949.31.04.91 559.000 40 Đặt mua
62 Vinaphone 08.1976.1991 12.000.000 51 Đặt mua
63 Vinaphone 0888.08.01.91 2.390.000 43 Đặt mua
64 Vinaphone 0833.05.01.91 629.000 30 Đặt mua
65 Vinaphone 0855.290.291 699.000 41 Đặt mua
66 Vinaphone 0826.25.09.91 629.000 42 Đặt mua
67 Vinaphone 0818.020.391 664.000 32 Đặt mua
68 Vinaphone 0857.180.691 629.000 45 Đặt mua
69 Vinaphone 0915.28.04.91 2.290.000 39 Đặt mua
70 Vinaphone 0912.22.08.91 2.590.000 34 Đặt mua
1 [2] 3 4 5