Sim Năm Sinh 1991

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0899.6.8.1991 7.000.000 60 Đặt mua
2 Mobifone 0899.6.7.1991 3.500.000 59 Đặt mua
3 Mobifone 0899.02.1991 2.500.000 48 Đặt mua
4 Mobifone 0706.6.1.1991 1.900.000 40 Đặt mua
5 Mobifone 0898.00.1991 3.500.000 45 Đặt mua
6 Mobifone 0706.991.991 13.000.000 51 Đặt mua
7 Mobifone 0907.3.6.1991 5.300.000 45 Đặt mua
8 Mobifone 0899.6.5.1991 3.500.000 57 Đặt mua
9 Mobifone 0706.3.9.1991 1.980.000 45 Đặt mua
10 Mobifone 0899.05.1991 2.500.000 51 Đặt mua
11 Mobifone 0786.8.5.1991 1.900.000 54 Đặt mua
12 Mobifone 0702.9.8.1991 1.900.000 46 Đặt mua
13 Mobifone 0939.8.4.1991 3.700.000 53 Đặt mua
14 Mobifone 0899.06.1991 2.500.000 52 Đặt mua
15 Mobifone 0899.6.9.1991 5.500.000 61 Đặt mua
16 Mobifone 0939.5.3.1991 4.800.000 49 Đặt mua
17 Mobifone 0899.01.1991 2.500.000 47 Đặt mua
18 Mobifone 0907.4.3.1991 3.200.000 43 Đặt mua
19 Mobifone 0796.991.991 15.000.000 60 Đặt mua
20 Mobifone 09.31.03.1991 10.000.000 36 Đặt mua
21 Vinaphone 085.27.4.1991 3.000.000 46 Đặt mua
22 Vinaphone 08.29.05.1991 7.900.000 44 Đặt mua
23 Vinaphone 0828.01.1991 12.000.000 39 Đặt mua
24 Vinaphone 0913.44.1991 2.700.000 41 Đặt mua
25 Vinaphone 0886.27.1991 2.500.000 51 Đặt mua
26 Vinaphone 082.678.1991 6.000.000 51 Đặt mua
27 Vinaphone 08.1974.1991 3.300.000 49 Đặt mua
28 Vinaphone 0944.51.1991 3.300.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 085.4.05.1991 3.000.000 42 Đặt mua
30 Vinaphone 0826.96.1991 3.000.000 51 Đặt mua
31 Vinaphone 08.1970.1991 3.300.000 45 Đặt mua
32 Vinaphone 0812.10.1991 9.000.000 32 Đặt mua
33 Vinaphone 085.777.1991 3.800.000 54 Đặt mua
34 Vinaphone 085.7.04.1991 3.000.000 44 Đặt mua
35 Vinaphone 085.4.01.1991 3.000.000 38 Đặt mua
36 Vinaphone 0824.991.991 6.300.000 52 Đặt mua
37 Mobifone 0798.23.1991 1.830.000 49 Đặt mua
38 Mobifone 0764.991.991 16.000.000 55 Đặt mua
39 Viettel 0385.73.1991 1.830.000 46 Đặt mua
40 Mobifone 0777.81.1991 3.000.000 50 Đặt mua
41 Mobifone 0707.82.1991 2.600.000 44 Đặt mua
42 Vinaphone 0853.41.1991 1.830.000 41 Đặt mua
43 Viettel 0397.83.1991 1.830.000 50 Đặt mua
44 Mobifone 0785.94.1991 1.830.000 53 Đặt mua
45 Mobifone 0798.93.1991 2.050.000 56 Đặt mua
46 Mobifone 0777.05.1991 1.900.000 46 Đặt mua
47 Mobifone 0797.59.1991 1.680.000 57 Đặt mua
48 Mobifone 0786.67.1991 1.680.000 54 Đặt mua
49 Mobifone 0773.90.1991 1.680.000 46 Đặt mua
50 Mobifone 077.5.02.1991 1.900.000 41 Đặt mua
51 Mobifone 0785.991.991 16.000.000 58 Đặt mua
52 Mobifone 0707.35.1991 2.600.000 42 Đặt mua
53 Mobifone 07.9993.1991 2.050.000 57 Đặt mua
54 Mobifone 0786.01.1991 1.830.000 42 Đặt mua
55 Mobifone 0704.41.1991 1.830.000 36 Đặt mua
56 Mobifone 0784.73.1991 1.830.000 49 Đặt mua
57 Mobifone 0703.25.1991 1.680.000 37 Đặt mua
58 Mobifone 0784.45.1991 1.830.000 48 Đặt mua
59 Mobifone 0708.76.1991 2.130.000 48 Đặt mua
60 Vinaphone 0813.34.1991 1.830.000 39 Đặt mua
1 [2] 3 4 5

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 1991 : 9d55c82ec26892e51604e477ff9687ba

DMCA.com Protection Status