Sim Năm Sinh 1993

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0987.06.1993 10.000.000 52 Đặt mua
2 Mobifone 077777.1993 45.000.000 57 Đặt mua
3 Mobifone 076.444.1993 1.900.000 47 Đặt mua
4 Vinaphone 085.777.1993 2.500.000 56 Đặt mua
5 Vietnamobile 0587.66.1993 810.000 54 Đặt mua
6 Mobifone 0797.71.1993 1.830.000 53 Đặt mua
7 Mobifone 0765.77.1993 2.130.000 54 Đặt mua
8 Vietnamobile 0587.43.1993 810.000 49 Đặt mua
9 Mobifone 0764.08.1993 1.830.000 47 Đặt mua
10 Mobifone 0784.34.1993 1.830.000 48 Đặt mua
11 Mobifone 0796.06.1993 1.830.000 50 Đặt mua
12 Mobifone 0786.50.1993 1.180.000 48 Đặt mua
13 Mobifone 0703.25.1993 1.680.000 39 Đặt mua
14 Mobifone 0786.70.1993 1.180.000 50 Đặt mua
15 Mobifone 0786.67.1993 1.680.000 56 Đặt mua
16 Viettel 0365.46.1993 1.830.000 46 Đặt mua
17 Mobifone 0766.15.1993 1.830.000 47 Đặt mua
18 Vinaphone 0829.14.1993 1.830.000 46 Đặt mua
19 Mobifone 0773.71.1993 1.830.000 47 Đặt mua
20 Mobifone 07.9993.1993 2.500.000 59 Đặt mua
21 Mobifone 0768.60.1993 1.180.000 49 Đặt mua
22 Mobifone 077.5.02.1993 1.900.000 43 Đặt mua
23 Mobifone 0764.98.1993 1.830.000 56 Đặt mua
24 Mobifone 0774.63.1993 1.830.000 49 Đặt mua
25 Vietnamobile 0587.75.1993 810.000 54 Đặt mua
26 Mobifone 0707.86.1993 2.900.000 50 Đặt mua
27 Mobifone 0777.81.1993 3.000.000 52 Đặt mua
28 Mobifone 0797.59.1993 1.680.000 59 Đặt mua
29 Mobifone 0707.81.1993 2.600.000 45 Đặt mua
30 Mobifone 0769.61.1993 1.830.000 51 Đặt mua
31 Mobifone 0784.88.1993 2.130.000 57 Đặt mua
32 Mobifone 0785.19.1993 1.830.000 52 Đặt mua
33 Mobifone 0788.46.1993 1.830.000 55 Đặt mua
34 Mobifone 0785.97.1993 1.830.000 58 Đặt mua
35 Mobifone 0707.33.1993 2.600.000 42 Đặt mua
36 Mobifone 0703.61.1993 1.830.000 39 Đặt mua
37 Vietnamobile 0584.20.1993 810.000 41 Đặt mua
38 Mobifone 0764.52.1993 1.830.000 46 Đặt mua
39 Vinaphone 0828.97.1993 1.400.000 56 Đặt mua
40 Vinaphone 08.5678.1993 17.100.000 56 Đặt mua
41 Vinaphone 0914.45.1993 3.390.000 45 Đặt mua
42 Vinaphone 0828.96.1993 1.400.000 55 Đặt mua
43 Vinaphone 0839.88.1993 1.980.000 58 Đặt mua
44 Vinaphone 0823.98.1993 1.100.000 52 Đặt mua
45 Vinaphone 085.666.1993 5.320.000 53 Đặt mua
46 Vinaphone 083.555.1993 5.760.000 48 Đặt mua
47 Vinaphone 082.558.1993 1.100.000 50 Đặt mua
48 Vinaphone 08.1977.1993 3.690.000 54 Đặt mua
49 Vinaphone 081771.1993 2.090.000 46 Đặt mua
50 Vinaphone 082.885.1993 1.500.000 53 Đặt mua
51 Vinaphone 091.373.1993 3.310.000 45 Đặt mua
52 Vinaphone 081782.1993 980.000 48 Đặt mua
53 Vinaphone 0825.99.1993 1.400.000 55 Đặt mua
54 Vinaphone 0825.97.1993 1.100.000 53 Đặt mua
55 Vinaphone 0833.68.1993 4.750.000 50 Đặt mua
56 Vinaphone 082.345.1993 6.650.000 44 Đặt mua
57 Vinaphone 082.666.1993 5.020.000 50 Đặt mua
58 Vinaphone 081775.1993 1.900.000 50 Đặt mua
59 Vinaphone 0828.95.1993 1.400.000 54 Đặt mua
60 Vinaphone 082559.1993 3.020.000 51 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status