Sim Năm Sinh 2001

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0797.94.2001 1.830.000 39 Đặt mua
2 Viettel 0357.52.2001 1.830.000 25 Đặt mua
3 Mobifone 0777.95.2001 3.000.000 38 Đặt mua
4 Mobifone 0764.07.0101 1.100.000 26 Đặt mua
5 Mobifone 0764.42.2001 1.830.000 26 Đặt mua
6 Viettel 0385.79.2001 2.130.000 35 Đặt mua
7 Viettel 0965.10.03.01 1.330.000 25 Đặt mua
8 Viettel 0974.06.01.01 2.800.000 28 Đặt mua
9 Viettel 0377.04.0101 1.100.000 23 Đặt mua
10 Mobifone 0798.101.101 7.000.000 28 Đặt mua
11 Mobifone 0786.55.2001 2.130.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 0944.29.01.01 1.250.000 30 Đặt mua
13 Viettel 0357.21.12.01 840.000 22 Đặt mua
14 Mobifone 0937.15.01.01 1.330.000 27 Đặt mua
15 Vinaphone 0888.18.05.01 840.000 39 Đặt mua
16 Mobifone 0796.06.06.01 980.000 35 Đặt mua
17 Vinaphone 0949.43.2001 2.280.000 32 Đặt mua
18 Vinaphone 0888.28.07.01 840.000 42 Đặt mua
19 Vietnamobile 0564.10.2001 810.000 19 Đặt mua
20 Mobifone 0707.32.2001 2.600.000 22 Đặt mua
21 Vinaphone 0888.04.04.01 1.330.000 33 Đặt mua
22 Mobifone 0934.09.04.01 1.100.000 30 Đặt mua
23 Mobifone 0707.89.2001 2.600.000 34 Đặt mua
24 Viettel 0346.69.2001 1.830.000 31 Đặt mua
25 Mobifone 0786.01.09.01 980.000 32 Đặt mua
26 Mobifone 0778.98.2001 2.130.000 42 Đặt mua
27 Mobifone 0769.60.2001 1.180.000 31 Đặt mua
28 Mobifone 0775.75.2001 1.830.000 34 Đặt mua
29 Vinaphone 0949.48.2001 2.280.000 37 Đặt mua
30 Vietnamobile 0566.42.2001 810.000 26 Đặt mua
31 Mobifone 0798.23.2001 1.830.000 32 Đặt mua
32 Mobifone 0784.73.2001 1.830.000 32 Đặt mua
33 Mobifone 0797.63.2001 1.830.000 35 Đặt mua
34 Mobifone 0707.86.2001 2.900.000 31 Đặt mua
35 Mobifone 0784.201.201 5.800.000 25 Đặt mua
36 Vinaphone 0944.25.10.01 1.250.000 26 Đặt mua
37 Mobifone 0704.101.101 7.000.000 15 Đặt mua
38 Vinaphone 0853.07.07.01 980.000 31 Đặt mua
39 Viettel 0364.87.2001 1.830.000 31 Đặt mua
40 Vinaphone 0945.18.01.01 1.250.000 29 Đặt mua
41 Viettel 0984.23.01.01 1.330.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 0947.09.07.01 1.250.000 37 Đặt mua
43 Mobifone 0934.15.01.01 2.050.000 24 Đặt mua
44 Viettel 0963.29.02.01 1.330.000 32 Đặt mua
45 Mobifone 0707.81.2001 2.600.000 26 Đặt mua
46 Mobifone 0796.101.101 7.000.000 26 Đặt mua
47 Mobifone 0786.01.01.01 30.000.000 24 Đặt mua
48 Viettel 0978.46.2001 2.600.000 37 Đặt mua
49 Mobifone 0704.41.2001 1.830.000 19 Đặt mua
50 Mobifone 0778.78.2001 2.130.000 40 Đặt mua
51 Vietnamobile 0566.72.2001 810.000 29 Đặt mua
52 Viettel 0394.54.2001 1.830.000 28 Đặt mua
53 Vinaphone 0945.20.01.01 1.250.000 22 Đặt mua
54 Mobifone 0934.09.01.01 2.500.000 27 Đặt mua
55 Mobifone 0785.97.2001 1.830.000 39 Đặt mua
56 Mobifone 0764.97.2001 1.830.000 36 Đặt mua
57 Mobifone 0938.27.01.01 1.680.000 31 Đặt mua
58 Vietnamobile 0583.35.2001 810.000 27 Đặt mua
59 Mobifone 0779.73.2001 2.130.000 36 Đặt mua
60 Mobifone 0769.80.2001 1.180.000 33 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status