Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0773.002.006 850.000 25 Đặt mua
2 Viettel 0367.28.2006 700.000 34 Đặt mua
3 Viettel 0377.15.2006 700.000 31 Đặt mua
4 Viettel 0373.72.2006 700.000 30 Đặt mua
5 Viettel 0373.62.2006 700.000 29 Đặt mua
6 Mobifone 0707.89.2006 2.600.000 39 Đặt mua
7 Mobifone 0707.82.2006 2.600.000 32 Đặt mua
8 Mobifone 0707.33.2006 2.600.000 28 Đặt mua
9 Vietnamobile 0587.84.2006 810.000 40 Đặt mua
10 Mobifone 0765.85.2006 1.830.000 39 Đặt mua
11 Mobifone 0764.21.2006 1.830.000 28 Đặt mua
12 Mobifone 0798.35.2006 1.830.000 40 Đặt mua
13 Vietnamobile 0566.36.2006 810.000 34 Đặt mua
14 Viettel 0372.79.2006 2.130.000 36 Đặt mua
15 Viettel 0385.88.2006 2.130.000 40 Đặt mua
16 Mobifone 0764.92.2006 1.830.000 36 Đặt mua
17 Mobifone 0797.71.2006 1.830.000 39 Đặt mua
18 Mobifone 093.24.3.2006 3.500.000 29 Đặt mua
19 Viettel 0365.46.2006 1.830.000 32 Đặt mua
20 Mobifone 0778.91.2006 2.130.000 40 Đặt mua
21 Viettel 0384.40.2006 1.180.000 27 Đặt mua
22 Mobifone 0797.47.2006 1.830.000 42 Đặt mua
23 Mobifone 0703.61.2006 1.830.000 25 Đặt mua
24 Viettel 0365.86.2006 2.130.000 36 Đặt mua
25 Mobifone 0777.15.2006 3.000.000 35 Đặt mua
26 Viettel 0354.34.2006 1.830.000 27 Đặt mua
27 Vietnamobile 0587.47.2006 810.000 39 Đặt mua
28 Mobifone 0703.69.2006 1.830.000 33 Đặt mua
29 Viettel 0356.43.2006 1.830.000 29 Đặt mua
30 Mobifone 0785.87.2006 1.830.000 43 Đặt mua
31 Viettel 0344.47.2006 1.830.000 30 Đặt mua
32 Mobifone 0769.63.2006 1.830.000 39 Đặt mua
33 Vinaphone 08.18.01.2006 5.000.000 26 Đặt mua
34 Vinaphone 0949.43.2006 2.600.000 37 Đặt mua
35 Mobifone 0765.29.2006 1.830.000 37 Đặt mua
36 Mobifone 0786.01.2006 1.830.000 30 Đặt mua
37 Mobifone 0777.96.2006 3.000.000 44 Đặt mua
38 Viettel 0353.46.2006 1.830.000 29 Đặt mua
39 Vinaphone 0949.34.2006 2.280.000 37 Đặt mua
40 Viettel 0396.38.2006 1.830.000 37 Đặt mua
41 Mobifone 0774.67.2006 1.830.000 39 Đặt mua
42 Mobifone 0768.66.2006 2.130.000 41 Đặt mua
43 Viettel 0387.22.2006 2.130.000 30 Đặt mua
44 Mobifone 0785.97.2006 1.830.000 44 Đặt mua
45 Mobifone 0779.07.2006 2.130.000 38 Đặt mua
46 Vietnamobile 0583.32.2006 810.000 29 Đặt mua
47 Mobifone 0786.70.2006 1.180.000 36 Đặt mua
48 Mobifone 0785.94.2006 1.830.000 41 Đặt mua
49 Mobifone 0707.86.2006 2.900.000 36 Đặt mua
50 Viettel 0394.47.2006 1.830.000 35 Đặt mua
51 Mobifone 0769.60.2006 1.180.000 36 Đặt mua
52 Viettel 0359.78.2006 1.830.000 40 Đặt mua
53 Vietnamobile 0587.51.2006 810.000 34 Đặt mua
54 Mobifone 0707.30.2006 1.180.000 25 Đặt mua
55 Viettel 0348.41.2006 1.830.000 28 Đặt mua
56 Vinaphone 08.5555.2006 6.080.000 36 Đặt mua
57 Vinaphone 083.323.2006 1.980.000 27 Đặt mua
58 Vinaphone 0916.46.2006 1.990.000 34 Đặt mua
59 Vinaphone 083.555.2006 5.750.000 34 Đặt mua
60 Vinaphone 082.999.2006 6.830.000 45 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status