Sim Năm Sinh 2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0949.05.01.06 664.000 34 Đặt mua
2 Vinaphone 0941.260.706 629.000 35 Đặt mua
3 Vinaphone 0946.18.08.06 629.000 42 Đặt mua
4 Vinaphone 0889.88.2006 4.950.000 49 Đặt mua
5 Vinaphone 0912.02.07.06 1.990.000 27 Đặt mua
6 Vinaphone 0859.22.0606 890.000 38 Đặt mua
7 Vinaphone 0945.150.806 629.000 38 Đặt mua
8 Vinaphone 0835.99.2006 3.590.000 42 Đặt mua
9 Vinaphone 0947.101.206 629.000 30 Đặt mua
10 Vinaphone 0941.02.08.06 699.000 30 Đặt mua
11 Vinaphone 0859.02.03.06 790.000 33 Đặt mua
12 Vinaphone 0945.030.706 629.000 34 Đặt mua
13 Vinaphone 0949.161.106 629.000 37 Đặt mua
14 Vinaphone 0819.18.0606 890.000 39 Đặt mua
15 Vinaphone 0813.99.2006 3.590.000 38 Đặt mua
16 Vinaphone 0819.66.2006 2.490.000 38 Đặt mua
17 Vinaphone 0943.100.206 629.000 25 Đặt mua
18 Vinaphone 0813.04.0606 790.000 28 Đặt mua
19 Vinaphone 09.1122.0606 4.590.000 27 Đặt mua
20 Vinaphone 0846.10.0606 699.000 31 Đặt mua
21 Vinaphone 0943.200.206 629.000 26 Đặt mua
22 Vinaphone 0944.101.106 699.000 26 Đặt mua
23 Vinaphone 0911.52.2006 3.190.000 26 Đặt mua
24 Vinaphone 0947.170.506 629.000 39 Đặt mua
25 Vinaphone 0945.290.906 629.000 44 Đặt mua
26 Vinaphone 0817.02.02.06 699.000 26 Đặt mua
27 Vinaphone 0949.26.12.06 629.000 39 Đặt mua
28 Vinaphone 0946.180.906 629.000 43 Đặt mua
29 Vinaphone 0948.04.04.06 1.190.000 35 Đặt mua
30 Vinaphone 09.1984.2006 5.850.000 39 Đặt mua
31 Vinaphone 0916.08.03.06 1.990.000 33 Đặt mua
32 Vinaphone 0945.160.306 629.000 34 Đặt mua
33 Vinaphone 0947.300.306 629.000 32 Đặt mua
34 Vinaphone 0947.031.006 629.000 30 Đặt mua
35 Vinaphone 0949.120.206 629.000 33 Đặt mua
36 Vinaphone 0918.05.08.06 2.490.000 37 Đặt mua
37 Vinaphone 0915.51.2006 2.690.000 29 Đặt mua
38 Vinaphone 0916.23.09.06 1.990.000 36 Đặt mua
39 Vinaphone 0946.170.906 629.000 42 Đặt mua
40 Vinaphone 0945.02.11.06 629.000 28 Đặt mua
41 Vinaphone 0944.02.03.06 1.190.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 0839.08.07.06 699.000 41 Đặt mua
43 Vinaphone 0948.021.006 629.000 30 Đặt mua
44 Vinaphone 0947.231.206 629.000 34 Đặt mua
45 Vinaphone 0828.06.02.06 990.000 32 Đặt mua
46 Vinaphone 0945.210.306 629.000 30 Đặt mua
47 Vinaphone 0942.200.106 629.000 24 Đặt mua
48 Vinaphone 0918.89.2006 3.890.000 43 Đặt mua
49 Vinaphone 0944.280.206 629.000 35 Đặt mua
50 Vinaphone 0945.20.07.06 629.000 33 Đặt mua
51 Vinaphone 0822.170.406 629.000 30 Đặt mua
52 Vinaphone 0943.211.106 629.000 27 Đặt mua
53 Vinaphone 0943.12.02.06 629.000 27 Đặt mua
54 Vinaphone 0825.01.05.06 664.000 27 Đặt mua
55 Vinaphone 0946.03.05.06 990.000 33 Đặt mua
56 Vinaphone 0947.10.10.06 1.390.000 28 Đặt mua
57 Vinaphone 0818.99.2006 3.590.000 43 Đặt mua
58 Vinaphone 0839.14.0606 790.000 37 Đặt mua
59 Vinaphone 0943.140.806 629.000 35 Đặt mua
60 Vinaphone 0839.03.03.06 740.000 32 Đặt mua
61 Vinaphone 094.789.2006 2.790.000 45 Đặt mua
62 Vinaphone 0941.99.2006 3.790.000 40 Đặt mua
63 Vinaphone 0945.08.07.06 1.190.000 39 Đặt mua
64 Vinaphone 0815.99.2006 3.590.000 40 Đặt mua
65 Vinaphone 0944.27.11.06 629.000 34 Đặt mua
66 Vinaphone 0944.090.806 629.000 40 Đặt mua
67 Vinaphone 0829.08.08.06 664.000 41 Đặt mua
68 Vinaphone 0858.04.03.06 664.000 34 Đặt mua
69 Vinaphone 0946.131.106 629.000 31 Đặt mua
70 Vinaphone 0854.27.0606 699.000 38 Đặt mua
[1] 2 3 4 5