Sim Năm Sinh 2008

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0356.21.2008 700.000 27 Đặt mua
2 Viettel 0388.31.2008 700.000 33 Đặt mua
3 Viettel 0342.11.2008 700.000 21 Đặt mua
4 Viettel 0369.97.2008 700.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0362.43.2008 700.000 28 Đặt mua
6 Viettel 0387.39.2008 700.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0368.93.2008 700.000 39 Đặt mua
8 Viettel 03.9889.2008 5.000.000 47 Đặt mua
9 Viettel 08.6677.2008 5.000.000 44 Đặt mua
10 Viettel 0353.17.2008 1.830.000 29 Đặt mua
11 Mobifone 0786.64.2008 1.830.000 41 Đặt mua
12 Vietnamobile 0583.56.2008 810.000 37 Đặt mua
13 Vietnamobile 0583.81.2008 810.000 35 Đặt mua
14 Mobifone 0767.53.2008 1.830.000 38 Đặt mua
15 Mobifone 0764.47.2008 1.830.000 38 Đặt mua
16 Mobifone 0786.70.2008 1.180.000 38 Đặt mua
17 Mobifone 077.770.2008 2.130.000 38 Đặt mua
18 Mobifone 0769.63.2008 1.830.000 41 Đặt mua
19 Mobifone 0769.80.2008 1.180.000 40 Đặt mua
20 Mobifone 0798.85.2008 1.830.000 47 Đặt mua
21 Mobifone 0707.31.2008 2.600.000 28 Đặt mua
22 Mobifone 0703.49.2008 1.830.000 33 Đặt mua
23 Vinaphone 0949.34.2008 2.280.000 39 Đặt mua
24 Mobifone 0708.76.2008 2.130.000 38 Đặt mua
25 Mobifone 0707.35.2008 2.600.000 32 Đặt mua
26 Viettel 0333.35.2008 3.000.000 27 Đặt mua
27 Mobifone 0774.17.2008 1.830.000 36 Đặt mua
28 Viettel 0974.23.2008 2.600.000 35 Đặt mua
29 Mobifone 0764.12.2008 1.830.000 30 Đặt mua
30 Mobifone 0764.98.2008 1.830.000 44 Đặt mua
31 Viettel 0359.76.2008 1.830.000 40 Đặt mua
32 Vinaphone 0949.43.2008 2.600.000 39 Đặt mua
33 Viettel 0352.81.2008 1.830.000 29 Đặt mua
34 Mobifone 0707.83.2008 2.600.000 35 Đặt mua
35 Mobifone 0703.56.2008 1.830.000 31 Đặt mua
36 Mobifone 0765.71.2008 1.830.000 36 Đặt mua
37 Vinaphone 0827.97.2008 1.830.000 43 Đặt mua
38 Mobifone 0775.13.2008 1.830.000 33 Đặt mua
39 Mobifone 093.24.2.2008 3.500.000 30 Đặt mua
40 Viettel 0374.32.2008 1.830.000 29 Đặt mua
41 Mobifone 0789.95.2008 3.000.000 48 Đặt mua
42 Mobifone 0785.96.2008 1.830.000 45 Đặt mua
43 Mobifone 0797.47.2008 1.830.000 44 Đặt mua
44 Viettel 0399.31.2008 1.830.000 35 Đặt mua
45 Mobifone 0799.97.2008 2.600.000 51 Đặt mua
46 Viettel 0384.25.2008 1.830.000 32 Đặt mua
47 Mobifone 0707.87.2008 2.600.000 39 Đặt mua
48 Vietnamobile 0583.44.2008 810.000 34 Đặt mua
49 Viettel 0354.04.2008 1.830.000 26 Đặt mua
50 Viettel 0375.31.2008 1.830.000 29 Đặt mua
51 Vinaphone 083.999.2008 5.570.000 48 Đặt mua
52 Vinaphone 083.888.2008 5.890.000 45 Đặt mua
53 Vinaphone 0828.98.2008 5.590.000 45 Đặt mua
54 Vinaphone 09.44.33.2008 1.100.000 33 Đặt mua
55 Vinaphone 085.333.2008 1.950.000 32 Đặt mua
56 Vinaphone 082399.2008 1.100.000 41 Đặt mua
57 Vinaphone 082.888.2008 6.650.000 44 Đặt mua
58 Vinaphone 0825.93.2008 1.100.000 37 Đặt mua
59 Vinaphone 082.999.2008 6.980.000 47 Đặt mua
60 Vinaphone 08.3568.2008 4.490.000 40 Đặt mua
[1] 2 3 4 5
DMCA.com Protection Status