Sim Thất Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 033.777.7777 2.222.350.000 55 Đặt mua
2 Máy bàn 0254.777.7777 150.000.000 60 Đặt mua
3 Viettel 098.4444444 2.500.000.000 45 Đặt mua
4 Máy bàn 0292.7777777 1.250.000.000 62 Đặt mua
5 Viettel 032.9999999 3.710.000.000 68 Đặt mua
6 Vietnamobile 056.3333333 820.000.000 32 Đặt mua
7 Vietnamobile 058.3333333 850.000.000 34 Đặt mua
8 Vinaphone 088.6666666 6.600.000.000 58 Đặt mua
9 Mobifone 090.8888888 15.800.000.000 65 Đặt mua
10 Máy bàn 0222.8888888 999.000.000 62 Đặt mua
11 Máy bàn 0235.777.7777 200.000.000 59 Đặt mua
12 Vietnamobile 058.444.4444 359.450.000 41 Đặt mua
13 Viettel 035.2222222 990.000.000 22 Đặt mua
14 Máy bàn 0258.777.7777 200.000.000 64 Đặt mua
15 Viettel 037.9999999 5.610.000.000 73 Đặt mua
16 Viettel 096.2222222 3.470.000.000 29 Đặt mua
17 Vietnamobile 058.5555555 1.399.000.000 48 Đặt mua
18 Vinaphone 082.6666666 4.011.350.000 52 Đặt mua
19 Vinaphone 091.6666666 12.000.000.000 52 Đặt mua
20 Máy bàn 024.39999999 1.200.000.000 72 Đặt mua
21 Viettel 032.6666666 1.799.000.000 47 Đặt mua
22 Viettel 098.7777777 8.999.450.000 66 Đặt mua
23 Viettel 033.4444444 1.500.000.000 34 Đặt mua
24 Viettel 037.4444444 550.000.000 38 Đặt mua
25 Vinaphone 081.4444444 1.190.000.000 37 Đặt mua
26 Vietnamobile 092.7777777 4.600.000.000 60 Đặt mua
27 Vinaphone 0945.555.555 3.500.000.000 48 Đặt mua
28 Vinaphone 094.2222222 2.480.000.000 27 Đặt mua
29 Vinaphone 091.3333333 7.880.000.000 31 Đặt mua
DMCA.com Protection Status